Cảm ơn bạn đã tham gia các cuộc thi tại FX Arena!


Lưu ý rằng FX Arena sẽ không có các cuộc thi giao dịch nữa. Nhân đây, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết hơn tới tất cả tới tất cả các quý vị đã tham gia vào các cuộc thi giao dịch tại FX Arena.

Dưới đây là danh sách một số broker có các cuộc thi giao dịch.