Các cuộc thi đặc biệt

Bạn có thể xem phần Giới thiệu về các Cuộc thi đặc biệt tai FX Arena ở dưới đây. Các cuộc thi đặc biệt có các tính năng riêng, khác biệt với các cuộc thi thông thường khác tại FX Arena.

Để biết thêm thông tin về các Cuộc thi đặc biệt, nhấn chuột vào đường dẫn tương ứng của cuộc thi mà bạn quan tâm.

Bên cạnh các Cuộc thi đặc biệt này, còn có rất nhiều cuộc thi khác tại FX Arena giành cho các trader tham gia. Mặc dù chúng tôi đã rất cố gắng cung cấp nhiều loại cuộc thi để phù hợp với mọi phong cách giao dịch, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục bổ sung các cuộc thi mới và hấp dẫn.

Mỗi loại cuộc thi có phong cách giao dịch và cơ chế trả thưởng riêng. Để tìm hiểu thêm về các loại cuộc thi tại FX Arena, nhấn chuột vào nút “Chi tiết” dưới đây. Hoặc, tới thẳng FX Arena nếu bạn đã sẵn sàng tham gia dự thi.