Cách tham gia

Khu vực Duyệt

Khi vào FX Arena bạn sẽ thấy vô số các cuộc thi. Để tìm các cuộc thi với các lựa chọn phù hợp với sở thích và phong cách giao dịch của mình, bạn chỉ cần sử dụng Khu vực Duyệt.

Sử dụng Khu vực Duyệt bạn có thể chọn các tiêu chí Hạng mục, Loại, Thời lượng, Sản phẩm, và Giá vé.

Các tiêu chí bạn chọn sẽ được thể hiện trong Danh sách Cuộc thi ở dưới. Danh sách này sẽ được tự động cập nhật mỗi khi bạn chọn tiêu chí.

Chọn một Cuộc thi

Tại Danh sách Cuộc thi bạn có thể xem tất cả các cuộc thi hiện có và tiến hành lựa chọn cuộc thi bạn muốn tham gia. Lưu ý rằng các cuộc thi được liệt kê ở đây dựa trên các tiêu chí mà bạn đã chọn ở Khu vực Duyệt.

Khi bạn tìm được cuộc thi theo ý mình và muốn chọn nó, bạn chỉ cần nhấn chuột vào đó.

Ở phía bên phải của danh sách cuộc thi bạn sẽ thấy các thông tin chi tiết của cuộc thi mà bạn đã đánh dấu từ trong danh sách cuộc thi.

Tới Cuộc thi

Nhấn chuột vào đường dẫn “Tới Cuộc thi” nằm dưới phần Đặc điểm Cuộc thi.

Bạn sẽ được dẫn tới một trang về Cuộc thi thiết kế riêng cho cuộc thi mà bạn đã lựa chọn.

Mỗi cuộc thi có một trang riêng, hiển thị tất cả các thông tin về cuộc thi đó và đồng thời cho phép bạn tương tác với các trader khác cùng tham gia vào cuộc thi này.

Đăng ký

Nhấn chuột vào nút “Đăng ký” để giành quyền tham gia vào cuộc thi mà bạn đã lựa chọn.

Sau khi đăng ký, nút này sẽ được thay đổi thành “Hủy đăng ký” để bạn sử dụng khi cần. Lưu ý là sau khi cuộc thi bắt đầu thì bạn sẽ không thể hủy đăng ký được nữa.

Sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được thông tin đăng nhập.

Tìm Thông tin đăng nhập MT4

Thông tin đăng nhập MT4 được hiển thị ở đây sẽ được dùng để tham gia vào cuộc thi mà bạn lựa chọn lúc ban đầu.

Lưu ý rằng các thông tin đăng nhập này sẽ chỉ xuất hiện sau khi bạn đã Đăng ký tham gia vào cuộc thi đó, và chỉ được sử dụng riêng cho cuộc thi đó.

Mật khẩu của bạn vẫn giữ nguyên như lúc bạn đặt khi mở tài khoản FX Arena.

Tên máy chủ Fx Arena cũng không thay đổi và phải được chọn từ danh sách máy chủ của phần mềm MT4. Nếu nó không có trong danh sách này, bạn phải kiểm tra lại xem có sử dụng đúng phiên bản MT4 được tải về tại đây.

Đăng nhập MT4 và Thi

Để tham gia vào một cuộc thi bạn phải đăng nhập vào phần mềm MT4 bằng cách sử dụng các thông tin đăng nhập hiển thị tại Trang Cuộc thi.

Bạn cần phải cẩn trọng để đảm bảo rằng việc điền thông tin đăng nhập là chính xác. Bạn nên sử dụng kỹ thuật copy và dán để đảm bảo không có lỗi xảy ra.

Nếu cuộc thi chưa bắt đầu, bạn sẽ thấy phần mềm giao dịch được thiết lập ở chế độ “chỉ đọc” cho tới khi cuộc thi đó được bắt đầu.

Ngay khi cuộc thi bắt đầu bất kỳ giao dịch nào được thực hiện tại MT4 bởi bạn hay bởi các thí sinh khác tham dự cuộc thi đó, cũng sẽ được hiển thị trên trang cuộc thi. Từ trang này bạn cũng có thể chat và xem bảng xếp hạng của cuộc thi theo thời gian thực.