คู่มือ FX Arena

ค้นพบทุกอย่างเกี่ยวกับ FX Arena

คู่มือ FX Arena จะช่วยเหลือท่านในการค้นหาวิธีการไปยังส่วนต่างๆ ของ FX Arena คู่มือนี้มีประโยชน์สำหรับผู้ที่เริ่มต้นและเป็นเอกสารอ้างอิงให้สำหรับผู้ใช้งานทุกท่านได้ ท่านสามารถค้นพบฟังก์ชั่นการใช้งานทั้งหมดที่มีอยู่ในทุกส่วนของ FX Arena ได้ด้วยการไปยังแท็บทั้ง 4 ที่มีอยู่ ทำการเรียนรู้ไม่เพียงแค่ทราบว่าอยู่ที่ใดแต่ทราบถึงวิธีการใช้งาน ใช้แถบเครื่องมือด้านล่างเพื่อค้นหาข้อมูลในแต่ละส่วนโดยทำการคลิกด้วยเม้าส์ของท่าน

พื้นที่ การแข่งขันทั้งหมด เป็นหน้าหลักหรือจุดเริ่มต้นหลังจากที่ทำการล็อกอินเข้ามายัง FX Arena แล้ว ท่านจะสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งขันทั้งหมดที่มีอยู่ได้ อีกทั้งยังสามารถไปยังส่วนต่าง ๆ ของ FX Arena ได้โดยตรง

สถิติการแข่งขัน

ส่วนนี้จะแสดงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งมาจากสถิติการแข่งขันในภาพรวมที่เก็บมาตั้งแต่ในอดีต

หมวดหมู่

Fixed Registrations: การแข่งขันในหมวดหมู่นี้มีการกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมที่จะต้องครบจำนวนก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มต้น ตัวอย่างเช่น หากตัวเลขนี้ถูกตั้งเป็น 10 การแข่งขันนี้จะไม่เริ่มต้นขึ้นจนกว่าจะมีนักเทรด 10 ท่านลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน

Scheduled: การแข่งขันที่ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ Scheduled จะมีการเริ่มต้นตามเวลาที่กำหนดและเมื่อจำนวนผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวนขั้นต่ำ

ประเภท

One vs One: การแข่งขันนี้ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 2 ท่าน สามารถทำการแข่งขันกันเองแบบตัวต่อตัวได้

Guaranteed: การแข่งขันแบบ Guaranteed จะมีการรับประกันรางวัลซึ่งมีโอกาสที่จะได้รับรางวัลสูง

ระยะเวลา

ตัวเลือกเหล่านี้จะแสดงระยะเวลารวมทั้งหมดของแต่ละการแข่งขันตั้งแต่จุดเริ่มต้นการแข่งขัน

ตราสาร

เลือกตราสารที่ท่านต้องการเทรดในการแข่งขัน

EA

ท่านสามารถเลือกการแข่งขันที่อนุญาตให้สามารถใช้หรือไม่ให้ใช้ EA ก็ได้จากที่นี่

ราคาตั๋ว

ราคาตั๋วเป็นจำนวนเงินที่ใช้สำหรับการเข้าร่วมแข่งขัน

ทันทีที่ท่านเลือก "ลงทะเบียน" สำหรับการแข่งขัน จะมีการหักค่าตั๋วออกจากบาลานซ์ที่ท่านมีอยู่ หากก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มขึ้นและท่านเลือก "ถอนการลงทะเบียน" ค่าตั๋วจำนวนนี้จะถูกฝากคืนให้กับท่านโดยไม่มีการหักค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับ

Free: การแข่งขันทั้งหมดในกลุ่มนี้ไม่ต้องจ่ายค่าตั๋ว

Warm Up: การแข่งขันเหล่านี้จะมีราคาตั๋วที่ต่ำหรือฟรี ผู้ชนะของการแข่งขันเหล่านี้จะสามารถเข้าร่วมในการแข่งขันที่มีราคาตั๋วที่สูงขึ้นได้

Low: การแข่งขันเหล่านี้มีราคาตั๋วอยู่ระหว่าง 0 - $CD99

Medium: การแข่งขันนี้จะมีราคาตั๋วอยู่ระหว่าง $CD100 - $CD999

High: การแข่งขันประเภทนี้จะมีราคาตั๋วมากกว่า $CD1000

นาฬิกา

เวลาการเริ่มแข่งขันจะถูกตั้งตามนาฬิกานี้ ท่านสามารถหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมการแข่งขันช้าโดยดูที่นาฬิกานี้ได้

ลิสต์การแข่งขัน

ส่วนของ ลิสต์การแข่งขัน จะแสดงการแข่งขันทั้งหมดที่มีตามหลักเกณฑ์ที่ท่านได้ตั้งไว้ใน Browse Area ทางด้านบน ท่านสามารถคลิดกที่หัวคอลัมน์เพื่อจัดเรียงรายการการแข่งขันได้

คุณลักษณะการแข่งขัน

ท่านสามารถแสดงส่วนของคุณลักษณะการแข่งขันนี้ได้โดยทำการเลือกการแข่งขันจาก ลิสต์การแข่งขัน ท่านสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดและคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันที่ท่านเลือกได้จากที่นี่

พื้นที่ การแข่งขันของฉัน ของ FX Arena เป็นส่วนที่แสดงการแข่งขันทั้งหมดที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนทั้งที่ยังไม่เริ่มต้นหรือเริ่มต้นแล้วแต่ยังไม่เสร็จสิ้น ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับแต่ละการแข่งขันได้อย่างง่ายดาย

สถิติการแข่งขัน

ส่วนนี้จะแสดงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งมาจากสถิติการแข่งขันที่ท่านได้เข้าร่วม

นาฬิกา

เวลาการเริ่มแข่งขันจะถูกตั้งตามนาฬิกานี้ ท่านสามารถหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมการแข่งขันช้าโดยดูที่นาฬิกานี้ได้

ลิสต์การแข่งขัน

ท่านสามารถดูการแข่งขันทั้งหมดที่ท่านได้ลงทะเบียนทั้งที่ยังไม่เริ่มต้นหรือเริ่มต้นแล้วแต่ยังไม่เสร็จสิ้น สำหรับการแข่งขันทั้งหมดที่ “กำลังแข่งขัน” ท่านจะสามารถดูอันดับปัจจุบันของท่านได้

การนับถอยหลังของแต่ละการแข่งขันจะแสดงระยะเวลาที่เหลือจนกว่าการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นหรือจบลง

คุณลักษณะการแข่งขัน

ท่านสามารถแสดงส่วนนี้ได้โดยทำการเลือกการแข่งขันจาก ลิสต์การแข่งขัน ท่านสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดและคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันที่ท่านเลือกได้จากที่นี่

ด้วยการคลิกที่ปุ่ม “ไปที่การแข่งขัน” ท่านจะถูกนำไปยังหน้าที่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแข่งขัน ท่านจะต้องใช้รายละเอียดการล็อกอิน MT4 เมื่อการแข่งขันได้เริ่มต้นขึ้น

พื้นที่ การแข่งขันของฉัน ของ FX Arena เป็นส่วนที่แสดงการแข่งขันทั้งหมดที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนทั้งที่ยังไม่เริ่มต้นหรือเริ่มต้นแล้วแต่ยังไม่เสร็จสิ้น ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับแต่ละการแข่งขันได้อย่างง่ายดาย

สถิติการแข่งขัน

ส่วนนี้จะแสดงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งมาจากสถิติการแข่งขันที่ท่านได้เข้าร่วม

นาฬิกา

เวลาการเริ่มแข่งขันจะถูกตั้งตามนาฬิกานี้ ท่านสามารถหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมการแข่งขันช้าโดยดูที่นาฬิกานี้ได้

ลิสต์การแข่งขัน

หลังจากที่การแข่งขันของท่านได้จบลง การแข่งขันเหล่านั้นจะถูกแสดงไว้ในพื้นที่ส่วนนี้ ท่านจะเห็นข้อมูลอันดับและจำนวนเงินรางวัลของการแข่งขันแต่ละรายการ

คุณลักษณะการแข่งขัน

ท่านสามารถแสดงส่วนนี้ได้โดยทำการเลือกการแข่งขันจาก ลิสต์การแข่งขัน ท่านสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดและคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันที่ท่านเลือกได้จากที่นี่

ด้วยการคลิกที่ปุ่ม “ไปที่การแข่งขัน” ท่านจะถูกนำไปยังหน้าที่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแข่งขัน ท่านจะต้องใช้รายละเอียดการล็อกอิน MT4 เมื่อการแข่งขันได้เริ่มต้นขึ้น

หน้าการแข่งขัน เป็นส่วนที่แสดงรายการการแข่งขันที่ถูกเลือก ท่านสามารถดูรายละเอียดของ MT4 ที่สำคัญสำหรับการเข้าร่วมแข่งขันได้ที่นี่ อีกทั้งท่านสามารถดูคุณสมบัติการใช้งานเพิ่มเติมที่มี ซึ่งรวมถึงตัวเลือกสำหรับการ Top up และ Push up หากสามารถใช้ได้

รายละเอียดการล็อกอิน MT4

รายละเอียดการล็อกอินที่แสดงไว้ที่นี้จะใช้สำหรับการล็อกอินเข้าใช้งานในระบบ MT4 เพื่อเข้าร่วมในการแข่งขันเมื่อได้มีการเริ่มต้นขึ้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้กรองข้อมูลลงไปในแต่ละช่องอย่างถูกต้องตามที่ได้แสดงไว้

ภาพรวมของการแข่งขัน

ท่านสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการแข่งขันที่ท่านได้ทำการเลือกได้จากส่วนนี้

นาฬิกา

เวลาการเริ่มแข่งขันจะถูกตั้งตามนาฬิกานี้ ท่านสามารถหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมการแข่งขันช้าโดยดูที่นาฬิกานี้ได้

ลงทะเบียน/Top Up/Push up

ปุ่มนี้จะมีการสลับไปมาระหว่างฟังก์ชั่นการ “ลงทะเบียน”, “Top up”, และ “Push up” ขึ้นอยู่กับสถานะของการแข่งขัน ณ เวลานั้นๆ

การแข่งขันของฉัน

ท่านสามารถรับชมการสรุปภาพรวมการแข่งขันที่กำลังดำเนินอยู่และตรวจดูอันดับในปัจจุบันของท่านพร้อมกับระยะเวลาที่เหลือก่อนที่การแข่งขันจะจบลง

กราฟกิจกรรม

กราฟที่สามารถซูมเข้าหรือออกได้ตามที่ท่านต้องการ

อันดับ

ท่านสามารถดูอันดับของท่านในการแข่งขันปัจจุบันที่ท่านเข้าร่วมได้

แชท

หลังจากการลงทะเบียนแล้วจะมีระบบการแชทที่ให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันสามารถส่งข้อความหากันได้ระหว่างการแข่งขัน ท่านสามารถทำการเปิดหรือปิดกิจกรรมการเทรดได้

การเทรด

ท่านสามารถดูรายละเอียดแบบเต็มของการเทรดทั้งหมดได้จากที่นี่ ท่านสามารถดูข้อมูลที่ท่านสนใจได้ด้วยการเลือกตัวเลือกที่จะช่วยท่านจัดเรียงข้อมูล

การเทรดโดยตรง

ท่านสามารถใช้เครื่องมือนี้ในการเทรดสำหรับการแข่งขันโดยไม่ต้องเข้าไปยังแพลทฟอร์ม MT4

ตรวจดูราคา การเทรดของคู่แข่ง และคำสั่งที่เปิดขึ้นใหม่ ทั้งหมดนี้แสดงอยู่ในหน้าจอเดียวกัน