Przewodnik po FX Arenie

Odkryj FX Arenę

Przewodnik po FX Arenie ma na celu ułatwić Ci poruszanie się po FX Arenie. Jest on szczególnie przydatny osobom, które właśnie zaczynają, ale zawiera także wiele cennych informacji dla jej bardziej wprawionych użytkowników. Przełączając cztery dostępne zakładki odkryjesz wszystkie funkcje dostępne w każdej sekcji FX Areny i nauczysz się nie tylko tego, jak je znaleźć, ale też jak ich używać. Skorzystaj z interaktywnego panelu umieszczonego poniżej, aby dowiedzieć się więcej na temat każdego obszaru klikając go myszką.

Obszar Wszystkie Konkursy stanowi faktycznie ekran główny lub punkt wyjścia po zalogowaniu do FX Areny. Możesz znaleźć tam informacje na temat wszystkich dostępnych konkursów z możliwością bezpośredniego przejścia do innych obszarów FX Areny.

Statystyki Konkursów

W tej sekcji wyświetlone są istotne informacje w oparciu o ogólne statystyki Konkursów zestawione do danego momentu.

Kategoria

Z ustaloną liczbą uczestników (Fixed registrations): Konkursy w tej kategorii mają ustaloną wcześniej liczbę uczestników wymaganą do rozpoczęcia konkursu. Jeśli liczba ta jest określona jako 10, konkurs nie rozpocznie się dopóki nie zarejestruje się na niego pełna liczba 10 uczestników.

Z ustalonym czasem rozpoczęcia (Scheduled): Konkursy należące do kategorii Z ustalonym czasem rozpoczęcia (Scheduled) rozpoczynają się zgodnie z określonym wcześniej czasem i datą rozpoczęcia, pod warunkiem zebrania minimalnej liczby zarejestrowanych uczestników.

Rodzaj

One vs One: Konkursy umożliwiające dwóm uczestnikom rywalizację jeden na jednego, ramię w ramię.

Guaranteed: Konkursy oferujące gwarantowane nagrody pieniężne, w tym jedne z największych szans na wygraną.

Czas trwania

Dostępne tutaj opcje przedstawiają czas trwania każdego konkursu od chwili jego rozpoczęcia.

Instrumenty

Wybierz rodzaj instrumentów, na których chcesz przeprowadzać transakcje w wybranym przez siebie konkursie.

Automatyczne systemy transakcyjne (EA)

Tutaj możesz wybrać czy chcesz wziąć udział w konkursach z dozwolonym użyciem Automatycznych systemów transakcyjnych (EA), czy też nie.

Cena biletu

Cena biletu to łączna kwota wymagana do udziału w konkursie.

Kiedy tylko "Zarejestrujesz się" na konkurs, odpowiednia kwota stanowiąca Cenę biletu zostanie potrącona z Twojego konta. Jeśli zdecydujesz, aby się "Wyrejestrować" przed rozpoczęciem konkursu, środki te zostaną natychmiast przelane z powrotem na Twoje konto bez żadnych opłat czy potrąceń.

Free: Wszystkie konkursy w tej grupie nie mają ceny biletu (udział w nich jest bezpłatny).

Warm Up: Te konkursy są bezpłatne lub mają niską cenę biletu. Zwycięzcy konkursów z tej grupy kwalifikują się udziału w konkursach z dużo wyższymi cenami biletów.

Low: Konkursy z ceną biletu od 0 do 99$CD.

Medium: Konkursy z ceną biletu od 100$CD do 999$CD.

High: Konkursy z ceną biletu powyżej 1000$CD.

Zegar

Czasy rozpoczęcia i zakończenia wszystkich konkursów są zsynchronizowane z tym zegarem. Zalecamy zatem śledzenie wyświetlonego tu czasu, aby zapobiec ewentualnemu rozczarowaniu wynikającemu ze spóźnienia na konkurs.

Lista Konkursów

W sekcji Lista Konkursów wyświetlane są wszystkie dostępne konkursy w oparciu o kryteria określone w znajdującej się powyżej sekcji Obszar Przeglądania. Dla Twojej wygody konkursy wymienione na liście można sortować zgodnie z każdą kolumną poprzez kliknięcie nagłówka kolumny.

Charakterystyka Konkursu

Sekcja Charakterystyka Konkursu zostaje zapełniona przy wyborze danego konkursu z Listy Konkursów. Tutaj możesz sprawdzić wszystkie szczegóły oraz cechy charakteryzujące dany konkurs.

W sekcji Moje Konkursy FX Areny wyświetlone są wszystkie konkursy, do udziału w których się zarejestrowałeś/-aś i które już się rozpoczęły lub nie, ale nie są jeszcze zakończone. Możesz tu z łatwością uzyskać dostęp do informacji i szczegółów na temat każdego konkursu.

Statystyki Konkursów

W tej sekcji wyświetlane są istotne informacje na temat Konkursów, w których wziąłeś/wzięłaś udział.

Zegar

Czasy rozpoczęcia i zakończenia wszystkich konkursów są zsynchronizowane z tym zegarem. Zalecamy zatem śledzenie wyświetlonego tu czasu, aby zapobiec ewentualnemu rozczarowaniu wynikającemu ze spóźnienia na konkurs.

Lista Konkursów

W tej sekcji możesz wyświetlić wszystkie konkursy, na które się zarejestrowałeś/-aś i które albo jeszcze się nie rozpoczęły, albo rozpoczęły się, ale nie dobiegły jeszcze końca. W przypadku wszystkich konkursów będących "W toku", możesz także sprawdzić ich bieżące rankingi.

Odliczanie dla każdego konkursu przedstawia ile czasu pozostało do jego rozpoczęcia lub zakończenia.

Charakterystyka Konkursu

Sekcja Charakterystyka Konkursu zostaje zapełniona przy wyborze danego konkursu z Listy Konkursów. Tutaj możesz sprawdzić wszystkie szczegóły oraz cechy charakteryzujące dany konkurs.

Po kliknięciu przycisku "Przejdź do Konkursu", zostaniesz przekierowany/-a na stronę zawierającą dodatkowe informacje na temat konkursu, w tym dane uwierzytelniające MT4 wymagane do logowania w momencie rozpoczęcia konkursu.

W sekcji Moje Konkursy FX Areny wyświetlone są wszystkie konkursy, do udziału w których się zarejestrowałeś/-aś i które już się rozpoczęły lub nie, ale nie są jeszcze zakończone. Możesz tu z łatwością uzyskać dostęp do informacji i szczegółów na temat każdego konkursu.

Statystyki Konkursów

W tej sekcji wyświetlane są istotne informacje na temat Konkursów, w których wziąłeś/wzięłaś udział.

Zegar

Czasy rozpoczęcia i zakończenia wszystkich konkursów są zsynchronizowane z tym zegarem. Zalecamy zatem śledzenie wyświetlonego tu czasu, aby zapobiec ewentualnemu rozczarowaniu wynikającemu ze spóźnienia na konkurs.

Lista Konkursów

Po zakończeniu Twoich konkursów zostają one natychmiast wyświetlone na tej liście w celu informacyjnym. Każdy konkurs znajdziesz na Liście Konkursów wraz z informacją na temat zdobytego przez Ciebie miejsca oraz przyznanych Ci ewentualnych nagrodach pieniężnych.

Charakterystyka Konkursu

Sekcja Charakterystyka Konkursu zostaje zapełniona przy wyborze danego konkursu z Listy Konkursów. Tutaj możesz sprawdzić wszystkie szczegóły oraz cechy charakteryzujące dany konkurs.

Po kliknięciu przycisku "Przejdź do Konkursu", zostaniesz przekierowany/-a na stronę zawierającą dodatkowe informacje na temat konkursu, w tym dane uwierzytelniające MT4 wymagane do logowania w momencie rozpoczęcia konkursu.

Ekran Konkursu jest dedykowany wybranemu konkursowi. Można tu znaleźć wszystkie szczegóły dotyczące danego konkursu, w tym dane uwierzytelniające MT4 wymagane do wzięcia w nim udziału. Znajdziesz tutaj wszystkie dodatkowe dostępne funkcje, w tym opcje Top up i Push up w przypadkach, gdzie są one dostępne.

Dane uwierzytelniające MT4

Zamieszczone tutaj dane uwierzytelniające MT4 sa konieczne w celu uzyskania dostępu do wybranego konkursu w momencie jego rozpoczęcia. Należy ze szczególną uwagą wypełnić poprawnie każde pole przy użyciu podanych tu informacji.

Przegląd Konkursu

W tej sekcji możesz sprawdzić szczegółowe informacje dotyczące wybranego przez siebie konkursu.

Zegar

Czasy rozpoczęcia i zakończenia wszystkich konkursów są zsynchronizowane z tym zegarem. Zaleca się zatem śledzenie wyświetlonego tu czasu, aby zapobiec ewentualnemu rozczarowaniu wynikającemu ze spóźnienia na konkurs.

Zarejestruj/Top Up/Push Up

Przycisk ten posiada zmienne funkcje "Zarejestruj się", “Top up” i “Push up" w zależności od statusu konkursu w danym momencie.

Moje Konkursy

W tej sekcji możesz sprawdzić podsumowanie konkursów będących w toku oraz monitorować swoje obecne pozycje wraz z czasem pozostałym do zakończenia każdego konkursu.

Wykres aktywności

Zamieszczony jest tutaj wygodny wykres z możliwością przybliżenia i oddalenia w zależności od potrzeb i preferencji.

Rankingi

W oparciu o określony Konkurs, możesz śledzić bieżące rankingi uczestników.

Czat

Funkcja czata pozwala uczestnikom wysyłać do siebie wiadomości w trakcie konkursu, przy czym dostęp do niej jest możliwy jedynie po dokonaniu rejestracji. Masz także opcję włączania i wyłączania aktywności transakcyjnej.

Transakcje

Można tutaj wyświetlić szczegóły wszystkich transakcji z wieloma opcjami sortowania, które ułatwią Ci wyszukanie interesujących Cię informacji.